Son dönemde oldukça sık karşılaştığımız bu soruyla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ağustos 2016 tarihinde bir genelge yayınlamış ve konuyu açıklığa kavuşturmuştur.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayfasında ilgili genelge için şu duyuru yapılmıştır;

Lityum piller, elektronik sigara ve hobi amaçlı drone’ların hava araçlarının kabin bölümünde taşınmasına getirilen değişikliklerle ilgili Genelge yayımlanmıştır

Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış tüm Ticari Hava Taşıma İşletmelerince gerçekleştirilen operasyonlar sırasında; e-sigaraların, e-pipoların ve elektronik nikotin dağıtım sistemlerinin taşınmasına ilişkin usuller ile 3480 UN (cihazdan bağımsız paketlenen Lityum İyon Bataryalar) ve 3090 UN (cihazdan bağımsız paketlenen Lityum Metal Bataryalar) numaralı maddelerin taşınmasına getirilen kısıtlamaların belirlenmesi ve hobi amaçlı kullanılan İHA'ların (insansız hava aracı) kabinde taşınmasına yönelik belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik usullerin netleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Genelgenin içerine göz atacak olursak;

Bu Genelge, Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış tüm Ticari Hava Taşımaİşletmelerince gerçekleştirilen operasyonlar sırasında; e-sigaraların, e-pipoların ve elektroniknikotin dağıtım sistemlerinin taşınmasına ilişkin usuller ile 3480 UN (cihazdan bağımsızpaketlenen Lityum İyon Bataryalar) ve 3090 UN (cihazdan bağımsız paketlenen LityumMetal Bataryalar) numaralı maddelerin taşınmasına getirilen kısıtlamaları belirlemekamacıyla hazırlanmıştır.Bununla birlikte bu Genelge ile, hobi amaçlı kullanılan İHA’ların (insansız havaaracı) kabinde taşınmasına yönelik belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik usuller denetleştirilmiştir.

Genelgenin e-sigara ile ilgili bölümü, elektronik sigaraların yolcunun beraberinde ki kabin içi el bagajında veya yolcu üzerinde taşınabileceğini belirtmektedir.

Elektronik Sigara Taşınması:

Söz konusu e- sigaraların hava araçlarının kargo bölümünde taşınması yasaklanmışolup, yalnızca yolcunun beraberindeki kabin içi el bagajında veya yolcunun üzerindetaşınmasına izin verilmektedir.

Aynı genelge lityum bataryaların taşınması ile ilgili bildirimlerde de bulunmaktadır;

Lityum Bataryaların Yolcu Uçaklarında Taşınmasına İlişkin Yeni Kısıtlamalar:

 • Yedek bataryaların kısa devre yapmasını önlemek amacıyla ayrı bir paketleme yapılarak; şayet bu tarz bir paketleme yapılması mümkün olmadığında ise koruyucu plastik torbaya konularak uçağa getirilmesine; 
 • Her bir bataryanın; a) Batarya lityum metal ise, lityum içeriği 2 gramı geçmeyecek şekilde, b) Batarya lityum iyon içerikli ise 100 Wh limitini aşmayacak şekilde olması, 
 • Her bir lityum bataryanın “UN Manual of Tests and Criteria” dokümanının KısımIII’ünün 38.3 alt başlığında geçen kendi tipine uygun test gerekliliklerini karşılaması, 
 • Bu cihazların hava aracında şarj edilmemesi, koşuluyla yalnızca kabinde taşınmasına izin verilmekte olup kargoda taşınması yasaklanmıştır.

İlgili genelge lityum bataryaların taşınmasına ilişkin şu yeni kısıtlamaları da bildirmektedir;

Lityum Bataryaların Kargo Uçaklarında Taşınmasına İlişkin Yeni Kısıtlamalar:

3480 UN(cihazdan bağımsız paketlenen lityum ion Batarya) numaralı Lityum ionBatarya ve diğer bataryaların yolcu uçağında taşınmasının yasaklanmasına ve bumaddelerin kargo uçağında taşınmasına ilişkin paketleme talimatı olan PackingInstruction 965’e yapılan eklemeler aşağıdaki şekildedir:

 • Lityum Batarya ve bataryalar %30’dan fazla şarjla taşımaya verilemez. Şarjı %30’u aşan bataryalar gönderilen ülkenin ve operatörün bağlı olduğu ülkenin izni olmadan taşınamaz. Şarj durumunun belirlenmesiyle ilgili rehberlik UN Manual ofTest and Criteria adlı dokümanın 38.3.2.3 alt bölümünde belirlenmiştir.
 • Tek bir sevkiyatta, bu maddelerden bir paketten fazlasının taşınmasına izin verilmez.
 • Paketleme Talimatı 965’in 2. Bölümüne uygun olarak hazırlanan kargolar, bu talimata tabi olmayan kargolardan ayrı olarak sunulmalıdır ve operatöre sunulmadan önce yük cihazlarına yüklenmemelidir.
 • Bu maddeler farklı maddelerle birlikte paketlenirken (overpack), toplam pakette bu maddelerin bir paketten daha fazlası bulunamaz.
3090 UN numaralı Lityum metal Bataryaların taşınmasına ilişkin paketleme talimatıolan Packing Instruction 968’e yapılan eklemeler aşağıdaki şekildedir:

 • Tek bir sevkiyatta, bu maddelerden bir paketten fazlasının taşınmasına izin verilmez.
 • Paketleme Talimatı 968’in 2. Bölümüne uygun olarak hazırlanan kargolar, bu talimata tabi olmayan kargolardan ayrı olarak sunulmalıdır ve operatöre sunulmadan önce yük cihazlarına yüklenmemelidir.
 • Bu maddeler farklı maddelerle birlikte paketlenirken (overpack), toplam pakette bumaddelerin bir paketten daha fazlası bulunamaz. Söz konusu maddeler muafiyetalmadan taşınamaz, muafiyet izni de ancak kargo uçakları için verilmelidir.
Yukarıda belirtilen değişiklikler ICAO Hava Seyrüsefer Komisyonu’ nun önerisiyle 01.05.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22.02.2016 tarihinde ICAO konseyi tarafından kabul edilmiştir.

Genelgenin orjinaline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sayfasından erişebilirsiniz.
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.
Kullanım şartlarına uygun olmayan yorumlar, moderasyon ekibimiz tarafından silinecektir.